Bestill time med SMS

Send til 2097:

FREKHAUG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FREKHAUG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Frekhaug Legesenter

Velkomen til Frekhaug legesenter. Du som har fastlege ved vårt legesenter kan bestille time og fornye reseptar pr SMS eller internett. For meir informasjon og prisar: klikk "Bestill time på nett" eller "Bestill resept på nett".

  

Du kan og nytte Helserespons sin app (for iPhone og Android).

 

Du kan og bestille time ved personleg oppmøte eller på telefonnummer 5617 1110. I periodar kan det vere stor pågang på telefonen. Om det ikkje hastar, eller du ikkje skal bestille akuttime, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl 0930.

 

Ventetid på uprioritert time kan av og til vere inntil 4 veker. I ferietida kan ventetid til din fastlege vere lenger. Det er ofte mogeleg å få time hos turnuslege tidlegare.

 

Akuttnummer: 5617 1113 (Kvardagar 0800-1530). 

Akuttnummeret skal brukast ved behov for hjelp som ikkje kan vente.

For vanlege akuttimar: ring vanleg nummer 5617 1110.

 

Ved akutt fare for liv og helse: ring tlf 113.

 

Meir informasjon om kommunale helsetenester finn du på Meland kommune si heimeside

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Om influensavaksine 2018/2019

1. oktober 2018

Vi har mottatt influensavaksine for sesongen 2018/2019. For risikogruppene blir det drop-in-vaksinedagar fredag 2. november, måndag 5.  november og tysdag 6. november; kl 10-14. Ambulanseinngangen. Pris kr. 130. Etter vaksinedagane sel vi ut lageret med vaksine til alle som ønskjer. 

 

NYE ÅPNINGSTIDER VED LABORATORIET

19. september 2018

 

 

Frå 01.10.18 vert det endring i åpningstida ved laboratoriet for pasientar som IKKJE har hatt legetime same dag.

Dei nye åpningstidene er:

Måndag - torsdag

8:30 - 11:30 og 12:30 - 13:30

Fredag

09:00 - 11:30 og 12:30 - 13:30

Vikar for fastlege Moltumyr

7. september 2018

Fastlege Tord Moltumyr har fått nye oppgåver knytt til organisering av helsetenesta i nye Alver kommune. Lege Cassandra Aadland Wold vil frå oktober inntil vidare fungere som vikar på pasientlista. Løysing på sikt er ikkje avklart.

Fastlegevikarar frå hausten 2018

23. juli 2018

Fastlege Henny Rosså Stokke skal ha foreldrepermisjon frå august 2018 til juni 2019. Vikar blir lege Vigdis Bøen Helleland.

Fastlege Astrid Berg Nordrik skal ha utdanningspermisjon 01.09.18 - 31.12.18. Vikar blir lege Tove Legernes.

Lege Cassandra Aadland Wold er vikar frå august 2018. Ho vil i september vikariere for dr. Nordrik, og frå oktober for dr. Moltumyr.

Digital sykemelding

28. juni 2018

Nesten alle sykemeldinger er digitale fra januar 2018:

Digital sykemelding, informasjon til den sykemeldte

Du treng ikkje lenger tilvisning til fysioterapi

24. november 2017

Frå og med 1. januar 2018 er det ikkje lenger naudsynt med tilvising frå lege for å få time hjå fysioterapeut med kommunal avtale. Du kan ta kontakt direkte med fysioterapeut som vil vurdere og prioritere problemstillinga. Meir informasjon på Helfo sine nettsider

Digital dialog

6. oktober 2017

I løpet av hausten 2017 vil vi etablere "digital dialog", med mulighet for sikker kommunikasjon med fastlegen for kjende problemstillingar. Som pasient kan du logge på med sikker ID gjennom www.helsenorge.no . Det vert eigendel på tenesta.

Legeerklæringer til NAV

19. juni 2017

Hvis du har behov for legeerklæring til AAP eller uførepensjon må legen få en skriftlig bekreftelse fra NAV på dette. Se nærmere informasjon i menyen under "dokumenter"; informasjon om legeerklæring til NAV.

Nye helsekrav for førerkort fra 1. oktober 2016

7. oktober 2016

Det er innført nye helsekrav for førerkort fra 1. oktober 2016. Mange vil oppleve at kravene er strengere enn tidligere. Alle over 75 år må fornye førerkort med legeerklæring. For større klasser må førerkortet fornyes hvert 5. år.

Dersom du har bestilt time for søknad om førerkort, eller fornyelse, bør du ha fylt ut egenerklæringsskjema på forhånd. Skjema kan lastes ned fra Helsedirektoratets nettsider, se under "lenker" til venstre på denne siden.

Husk at det noen ganger kan ta tid å innhente tilleggsinformasjon i førerkortsaker. Bestill derfor time i god tid før førerkortet utgår.

 

Advarsel mot useriøse formidlere av fastlegebytte

18. desember 2015

Vi vil advare mot bruk av flere nettsider (bl.a. fastlege.online og fastlegebytte.net) som tilbyr bytte av fastlege mot betaling. Sidene er useriøse og man må legge igjen personalia som kan bli brukt til identitetstyveri.

Det er gratis å skifte fastlege. Dette gjøres via www.helsenorge.no

Les mer på Helsedirektoratets sider

Les flere artikler