Nesten alle sykemeldinger er digitale fra januar 2018:

Digital sykemelding, informasjon til den sykemeldte