Fastlege Henny Rosså Stokke skal ha foreldrepermisjon frå august 2018 til juni 2019. Vikar blir lege Vigdis Bøen Helleland.

Fastlege Astrid Berg Nordrik skal ha utdanningspermisjon 01.09.18 - 31.12.18. Vikar blir lege Tove Legernes.

Lege Cassandra Aadland Wold er vikar frå august 2018. Ho vil i september vikariere for dr. Nordrik, og frå oktober for dr. Moltumyr.