Fastlege Tord Moltumyr har fått nye oppgåver knytt til organisering av helsetenesta i nye Alver kommune. Lege Cassandra Aadland Wold vil frå oktober inntil vidare fungere som vikar på pasientlista. Løysing på sikt er ikkje avklart.