Vi faser nå inn såkalt "Digital dialog". Som pasient kan du opprette e-konsultasjon (egenandel som for vanlig konsultasjon) eller e-kontakt om praktiske ting (gratis). Du kan og få prøvesvar og brev fra legen elektronisk.

Etterhvert blir det lagt opp til direkte timebestilling hos legen. Innfasing av tjenester skjer gradvis, og det kan være litt ulikt mellom legene når de enkelte tjenestene innføres.  

Logg inn på http://www.helsenorge.no for mer informasjon, og for å aktivere tjenestene.

Løsningen fungerer best for den du formelt har som fastlege. Hvis du skal til annen lege, vikarlege eller turnuslege, er det best å bruke E-kontakt eller telefon.