Fastlege Lars Moland har no opna opp for timebestilling på nett via HelseNorge. Timane vil vera tilgjengeleg frå kl. 16.00 dagen før - og vil kun gjelda for bestilling til dagen etterpå. Om det er behov for dobbeltime, ta kontakt med oss på telefon. (F.eks. fjerning av føflekk, enkelte mindre kirurgiske inngrep, behov for tolk, første svangerskapstime m.m.) For meir informasjon om tjenesta, logg deg inn på "MinSide" på www.helsenorge.no. Hugs at du må samtykka til digitale tjenester før du kan ta dei i bruk. Du kan framleis ringa oss for time same dag, eller senda melding via Helserespons (betalingstjeneste).

Dei andre fastlegane vil også om kort tid kunna tilby timebestilling på nett.