Alle fastlegane på Frekhaug legesenter har no opna opp for timebestilling på nett via HelseNorge. I sommar vil det vera redusert antall timar tilgjengeleg på nett. Om det er behov for dobbeltime, ta kontakt med oss på telefon. (eksempel fjerning av føflekk, enkelte mindre kirurgiske inngrep, behov for tolk, første svangerskapstime med meir). For meir informasjon om tenesta, logg deg inn på "MinSide" på www.helsenorge.no. Hugs at du må samtykka til digitale tenester før du kan ta dei i bruk. Du kan framleis ringa oss for time, eller senda melding via Helserespons (betalingstjeneste). Ved behov for akutt time same dag ta kontakt på telefon 56 17 11 10.