Dr. Moltumyr er for tida delvis frikjøpt for planlegging av arbeidet med ny kommune. Det er derfor redusert kapasitet  når det gjeld timebestilling.

For perioden 1. - 30. november 2019 vert Jon Hole vikar på lista, og frå 2. desember vert Ingvild Skogen Bauge vikar. Moltumyr vil likevel ha pasientavtalar dei fleste tirsdagar inntil vidare.