Grunna arbeid med ny kommune er det redusert kapasitet hjå dr. Moltumyr når det gjeld timebestilling. Det vert arbeidd med vikarløysing.