Dr. Moland har permisjon fram til 1. november. Vikar er dr. Jon Fredrik Hole. Det vert "time same dag" som tidlegare. Det er dessverre ikkje mogeleg å bestille time på helsenorge.no til vikar. Dette problemet ligg utanfor vår kontroll. Time må derfor bestillast pr telefon, sms eller ved kontakt i luke.