Vi har idag onsdag 6. november problem med telefonen vår, og kan ikkje svara innkomne samtalar. Saka er meldt vidare til IKTNordhordland og det vert jobba med å finne ei løysing. 

Beklagar dette.