Bestill time med SMS

Send til 2097:

FREKHAUG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FREKHAUG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Frekhaug Legesenter

Velkomen til Frekhaug legesenter. Du som har fastlege ved vårt legesenter kan bestille time og fornye reseptar pr SMS eller internett.

Dei fleste av våre fastlegar har no "time same dag". Det betyr at du må ta kontakt med oss den dagen du ønskjer time, evt. kvelden før på denne nettsida, eller via "melding til kontoret" på helsenorge.no. Eventuelt på telefon samme morgon. Det vil verta tildelt time dagen etter så langt det er ledige timar. Du kan få melding om å ta kontakt igjen neste dag hvis det er fullt eller legen av ulike årsaker ikkje er på kontoret. NB! Hugs å skrive årsak til timebestilling, og om du heller ønskjer telefonkonsultasjon! 

Vi har 2 løysingar for elektronisk kontakt:

1) Helserespons sine tenester; integrert i denne nettsida eller i eigen app. For meir informasjon og prisar: klikk "Bestill time på nett" eller "Bestill resept på nett". Gjeld timebestilling og reseptbestilling (betalingsteneste).

2) Digital dialog gjennom www.helsenorge.no; reseptbestilling og e-konsultasjon/"melding til kontoret". Det er og mogleg å tinga time hjå fastlegane via helsenorge, men ikkje til fastlegevikarar eller turnuslege. Sjå under for info og prisar (offentlege takstar)

Du kan og bestille time ved personleg oppmøte eller på telefonnummer 56 17 11 10. I periodar kan det vere stor pågang på telefonen. Om det ikkje hastar, eller du ikkje skal bestille akuttime, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl 09:30.

Ventetid på uprioritert time kan av og til vere inntil 4 veker. I ferietida kan ventetid til din fastlege vere lenger. Det er ofte mogeleg å få time hos turnuslege tidlegare.

 

Nødnummer: 56 17 11 13 (Kvardagar 08:00-15:30). 

Nødnummeret skal brukast berre ved behov for øyeblikkelig legehjelp, evt. ring 113.

For vanlege akuttimar: ring vanleg nummer 56 17 11 10.

 

Ved akutt fare for liv og helse: ring tlf 113.

 

Meir informasjon om kommunale helsetenester finn du på Alver Kommune si heimeside.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Telefonproblemer ved Frekhaug Legesenter

26. juli 2021

Vi har i dag store problemer med telefon og data. Vi er i tillegg underbemannet. Ber om at dere venter med å ringe oss dersom det ikke er akutt. Blodprøver kan kun taes i dag dersom det er akutt. Ber om forståelse for dette og beklager ulempene dette skaper. 

 

Informasjon angående Covid-19 vaksine frå Janssen.

25. juni 2021

Covid-19 vaksine fra Janssen vert ikkje tilbode ved Frekhaug Legesenter. Ved ønskje om Janssen vaksine, må du venda deg til private helseaktører. Du kan lese meir om vaksina på helsenorge.no.

Ferieavvikling ved Frekhaug Legesenter.

25. juni 2021

Følgende leger har ferie i uke 25(delvis)-26-27-28:

Dr. Nordrik

Dr. Iwen

Dr. Stokke

Følgende leger har ferie i uke 29-30-31-32:

Dr. Moland

Dr. Aadland Wold

 

Dr. Alvarez har ferie uke 27-28

LIS1 lege Helge Strand har ferie uke 27-31-32

 

Vi gjør oppmerksom på at funksjoner som e-konsultasjon og e-kontakt ("melding til kontoret") på helsenorge.no er stengt for legene som har ferie.

Følgende leger er IKKE tilstede på legekontoret i uke 25

22. juni 2021

Mandag: Dr. Alvarez, Dr. Moland

Tirsdag: Dr. Alvarez, Dr. Moland

Onsdag: Dr. Alvarez, LIS1 lege Helge Strand, Dr. Stokke 

Torsdag: LIS1 lege Helge Strand, Dr. Stokke 

Fredag: Dr. Stokke, Dr. Alvarez, Dr. Iwen, Dr. Nordrik

 

Frå måndag 19. april opnar me opp igjen for timebestilling på Helsenorge.

14. april 2021

Frå måndag 19. april opnar me opp igjen for timebestilling på Helsenorge. Dette vil gjelda for fastlegane Astrid B. Nordrik, Lars Moland, Henny R. Stokke og Wolfgang Iwen. Dei 3 førstnemte har "time same dag" - det vil seia at timane vert tilgjengeleg på Helsenorge dagen før frå kl. 16:00. For dr. Iwen som har vanleg timebok vil timar 6 veker fram vera tilgjengeleg.                      Vanleg rutine med "vent i bil til legen ringjer deg" vil framleis gjelda. Hvis det ikkje er timar igjen kan du prøva dagen etterpå eller ta kontakt på telefon 56171110 eller via våre heimesider/helserespons. (www.frekhauglegesenter.no) For dei som har vikarlege er det dessverre ikkje mogleg å nytta seg av denne ordninga. 

VIKTIG INFORMASJON OM SMITTEVERN: Om du har behov for time ved symptom på luftvegssjukdom eller Covid-19, KAN DU IKKJE NYTTA TIMEBESTILLING VIA HELSENORGE, MEN ISTADEN RINJGA OSS FOR TIME PÅ SMITTEROM, telefon 56171110. 

Ny vikarlege for Tord Moltumyr sin pasientliste.

24. mars 2021

Jessica Cano Alvarez er no tilsett som vikarlege for Tord Moltumyr. 

Ho er på kontoret onsdager og torsdager. 

Redusert bemanning

7. desember 2020

Beklageligvis er det i heile veke 50 redusert bemanning på legekontoret, og kapasiteten vår vert sterkt ramma av det. Det kjem til å føra til kø på telefon og i luke. Blodprøvar og anna som ikkje hastar set me pris på om du kan vurdera å venta med å ta.

Me vil gjera vårt beste for å hjelpa alle, men ber om forståing for denne spesielle situasjonen me står oppe i no. 

Redusert bemanning på kontoret

17. november 2020

Grunna sjukdom er det dessverre redusert bemanning på kontoret denne veka. Me vil prøva så langt det lar seg gjere hjelpe alle som skal på laboratoriet, men me må prioritera akutt hjelp. Dette kan føra til ekstra lang venting for deg som pasient, både i luka og på telefon. Kan du la blodprøvar eller andre ting venta, vert me takknemlege for at du gjer det. Reseptar kan du bestille via helserespons eller helsenorge. 

Beklagar ulempene dette medfører!

Frekhaug legesenter held stengt fredag 20. november frå kl. 12:00

10. november 2020

Grunna internundervisning vert legekontoret stengt frå kl. 12:00 og ut dagen fredag 20. november 2020.

Ved behov for akutt hjelp i tidsrommet, ring Nordhordland legevakt på telefon 116 117.

Redusert bemanning på legekontoret måndag 02.11.2020

2. november 2020

Grunna sjukdom er det i dag dessverre redusert bemanning på legekontoret. Det kan føra til kø i ekspedisjon, på telefon og laboratoriet. For ting som ikkje hastar, vennligst vent med å ta kontakt. Reseptbestilling kan gå via helsenorge og helserespons. 

Beklagar ulempene dette medfører for deg som pasient. 

 

TIMEBESTILLING FOR ÅRETS INFLUENSAVAKSINERING!

14. oktober 2020

Influensavaksinering ved Frekhaug legesenter for personar i risikogruppene!

I år vert det timebestilling for vaksinering mot sesonginfluensa, og det er ikkje mogleg for drop-in som tidlegare år. Det er satt opp faste dagar for bestilling av time, telefonnummer er

56 17 11 12. (merk at det kan verte kø på telefonen, prøv då igjen seinare)

Opningtidene for Vaksinetelefonen er frå kl. 08:30 – 11:00 og 13:00 – 15:00:

Måndag 19/10
Tysdag 20/10
Torsdag 22/10
Måndag 26/10
Tysdag 27/10
Torsdag 29/10

Vaksinasjonsdagane er i veke 45 og 46 frå kl. 16:00 - 20:00:

Tysdag 3/11
Onsdag 4/11
Torsdag 5/11
Tysdag 10/11
Onsdag 11/11
Torsdag 12/11

Vaksinasjonen føregår på Frekhaug legesenter, og som før med inngang på baksida av bygget med ambulanseinngangen. Der vert du møtt av ein helsesekretær som vil klarere deg, og følgje deg inn på vaksinasjonskontoret. Du må vera heilt frisk for å få satt vaksina. Hugs at du må venta 20 min. etter vaksina er satt. Me følgjer alle smittevernreglar og det skal vere trygt å komma til oss for vaksinering.

Pris: eigenandel på 50,- kr (har du frikort betalar du ingenting)

                                                                                                                                               

 

Redusert bemanning på legekontoret fredag 25.09.2020

25. september 2020

Grunna sjukdom er det i dag dessverre redusert bemanning på legekontoret. Det kan føra til kø i ekspedisjon, på telefon og laboratoriet. For ting som ikkje hastar, vennligst vent med å ta kontakt. Reseptbestilling kan gå via helsenorge og helserespons. 

Beklagar ulempene dette medfører for deg som pasient. 

 

 

Timebestilling på Frekhaug legesenter

27. august 2020

Det er for tida ikkje mogleg å bestille timar via helsenorge på grunn av den pågåande Covid19-pandemien. Me vil vurdera fortløpande om det er sikkert nok å opna opp igjen for timebestilling via helsenorge. Inntil då må alle ringa oss eller senda SMS via helserespons. Det gjeld ikkje akutte tilstandar, og årsak for timebestilling må alltid vera med. (betalingstjeneste) Det er i tillegg mogleg å senda e-kontakt til kontoret via helsenorge, men det er litt lenger svarfrist enn me har på helserespons. (gratis tjeneste)

Telefonproblem torsdag 27.08.2020

27. august 2020

Det er for øyeblikket problem med fasttelefon i Alver Kommune. Dette berører Frekhaug legesenter og ingen vil komme gjennom på telefon før dette er ordna. Det er framleis mogleg for oss å sjå innkomne telefonar, og me vil prøve så godt me kan å ringe tilbake til dei som ringer oss/står i kø.

Saken er feilmeldt og leverandør jobbar med feilretting. 

Ved behov for kontakt med legekontoret ring mobil 913 92 601

Vikarlege for Tord Moltumyr si pasientliste, Cassandra Aadland Wold startar 01.09.2020

21. august 2020

Cassandra Aadland Wold vert vikar for Tord Moltumyr frå 01.09.20. Ho vil ha «time same dag» for sine pasientar. Ho er på kontoret måndag, torsdag og fredag.

Føremålet med «time same dag» er å få ventetida på timar ned til null dagar, og å forenkle arbeidet til helsesekretærane med tildeling av legetime. Dette går kort fortalt ut på at ein stor del av legen si timebok blir heldt open for timebestilling same dagen, og at eit fåtal timar (ca. 25%) kan bestillast på førehand. Dei få timane som kan bestillast på førehand, er meint for pasientar som av ulike grunnar ikkje har moglegheit for å bestille time same dag.

Frå 01.09.20 er målsetjinga at ein skal få time telefonisk den dagen ein ringjer på morgonen, eller ved SMS på www.frekhauglegesenter.no (følg link til timebestilling) som er sendt etter kl. 15.30 føregåande virkedag (betalingsteneste). Hugs å skrive grunnen for timebestilling (smittevernhensyn). Du kan ikkje bestilla time om du har luftvegssymptom eller mistanke om Covid19, ring oss då for rådgiving. Om det er fullt vil du få beskjed om å ta kontakt neste dag ho er på kontoret. Det er dessverre ikkje mogleg å bestille via helsenorge.

Vi bed om forståing for eventuelle oppstartsvanskar.

Informasjon om sommaren på Frekhaug legesenter

2. juni 2020

I sommar ved ferieavvikling kan det enkelte dagar verte redusert bemanning på kontoret. Det kan føre til kø på telefon, på laboratoriet og i luka. Me vil gjere vårt beste for å betjene alle henvendelsar så raskt som mogleg, og ber om forståelse for dette.

Me ber difor om at de utset blod- og laboratorieprøvar, samt konsultasjonar som ikkje hastar, til etter ferietida.
Telefonar som ikkje hastar kan vere lurt å ta på ettermiddag mellom 13:30 - 14.30, då det er minst pågang på den tida.
Eventuelt bruke digital dialog via www.helsenorge.no - der kan du bestille reseptar og ha e-kontakt med kontoret og fastlegen.

Det er elles vanlege opningstider på legekontoret i sommar:

 

Ekspedisjon

måndag - torsdag 8:30 - 15:00

fredag 9:00 - 15:00

 

Laboratoriet

måndag - fredag 8:30 - 11:30 / 12:30 - 13:30

fredag 9:00 - 11:30 / 12:30 - 13:30

Timebestilling via helserespons

24. april 2020

Dersom du sender timeønskje via denne tenesta, må du oppgje årsak, slik at vi kan planlegge i høve gjeldane smitteverntiltak.

Du kan skrive om du ønskjer telefonkonsultasjon eller konsultasjon ved oppmøte.

Legesenteret har for tida ikkje timebestilling via Helsenorge.

Koronavirus

13. mars 2020

Ved luftvegsinfeksjonar eller mistanke om koronasmitte, ta kontakt med oss på telefon 56 17 11 10. 

Ved spørsmål om korona kan du også ringe det nyetablerte koronasenteret i Alver på telefon 56 37 59 00 (måndag til fredag 08:00-15:30, lørd.-sønd. 10:00-14:00)

Det vil i periodar vere redusert bemanning på legekontoret. Me ber difor om at alt av legetimar og blodprøvar som kan venta vert utsatt til seinare. 

Influensavaksinasjon 2019 / 2020

30. september 2019

Vi får levert influensavaksine i løpet av veke 42. 

Det blir drop-in vaksinedagar for risikogruppene 31/10, 1/11 og 8/11 kl 0930-1400. Oppmøte: Frekhaug legesenter; ambulanseinngangen. Pris kr. 150.

Legeerklæring ved fravær i videregående skule

11. september 2019

Vi får svært mange telefonar med spørsmål om legeerklæringar. Det er ikkje naudsynt med legeerklæring før fråveret nærmar seg 10% i det einskilde fag. I slike tilfelle SKAL eleven ha motteke varsel frå skulen om at det er fare for at karakter ikkje kan settast.

Legetenesta kan ikkje prioritere attestarbeid for dei som ikkje er nær 10%-grensa. Attest vil normalt kreve personleg oppmøte hjå legen. Behov for legetime skal alltid vere basert på ei medisinsk vurdering. 

Elevar som har fått varsel skal vi forsøke å hjelpe med rask legetime. Men vi må alltid priortere dei med størst medisinsk behov.

Meir informasjon finn du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Les flere artikler