Bestill time med SMS

Send til 2097:

FREKHAUG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FREKHAUG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Frekhaug Legesenter

VIKTIG INFORMASJON:

Frå 15.06.22 vert Helserespons stengd for Frekhaug legesenter. Det vert etter det ikkje mogleg å venda seg til legesenteret gjennom Helserespons.

For å bestilla time, resept eller andre henvendelser, må ein nytta Helsenorge.no eller telefon 56171110

Velkomen til Frekhaug legesenter. Du som har fastlege ved vårt legesenter kan bestille time og fornye reseptar pr SMS eller internett.

Dei fleste av våre fastlegar har no "time same dag". Det betyr at du må ta kontakt med oss den dagen du ønskjer time, evt. kvelden før på denne nettsida, eller via "melding til kontoret" på helsenorge.no. Eventuelt på telefon samme morgon. Det vil verta tildelt time dagen etter så langt det er ledige timar. Du kan få melding om å ta kontakt igjen neste dag hvis det er fullt eller legen av ulike årsaker ikkje er på kontoret. NB! Hugs å skrive årsak til timebestilling.

Vi har 2 løysingar for elektronisk kontakt: 

1) Helserespons sine tenester; integrert i denne nettsida eller i eigen app. For meir informasjon og prisar: klikk "Bestill time på nett" eller "Bestill resept på nett". Gjeld timebestilling og reseptbestilling (betalingsteneste). Denne muligheten utgår 15.06.22

2) Fra 15.06.22: Digital dialog gjennom www.helsenorge.no; reseptbestilling og e-konsultasjon/"melding til kontoret". Det er og mogleg å bestille time hjå fastlegane via helsenorge, men ikkje til fastlegevikarar eller turnuslege. Sjå under for info og prisar (offentlege takstar)

Du kan og bestille time ved personleg oppmøte eller på telefonnummer 56 17 11 10. I periodar kan det vere stor pågang på telefonen. Om det ikkje hastar, eller du ikkje skal bestille akuttime, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl 09:30.

 

Nødnummer: 56 17 11 13 (Kvardagar 08:00-15:30). Nødnummeret skal brukast berre ved behov for øyeblikkelig legehjelp, evt. ring 113.

For vanlege akuttimar: ring vanleg nummer 56 17 11 10.

 Ved akutt fare for liv og helse: ring tlf 113.

 

Meir informasjon om kommunale helsetenester finn du på Alver Kommune si heimeside.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Telefonproblemer ved Frekhaug Legesenter

10. mai 2022

Vi har problemer med telefonen i dag og det vil bli endel venting. Det jobbes med å løse problemet. Beklager ulempen dette medfører.

 

Helserespons

28. april 2022

Frå 15.06.22 vert Helserespons stengd for Frekhaug legesenter. Det vert etter det ikkje mogleg å venda seg til legesenteret gjennom Helserespons. 

For å bestilla time, resept eller andre henvendelser, må ein nytta Helsenorge.no eller telefon 56171110.

Informasjon om «time samme dag» og timebestilling på HelseNorge hjå fastlege Henny Rosså Stokke frå 02.09.2019

4. juni 2019

 

Henny Rosså Stokke vil vere tilbake på kontoret etter permisjon i juli. Frå 02.09.2019 vert det starta opp med «time same dag» for også hennar pasientar. Henny R. Stokke har legekontrollar på helsestasjonen tysdagar ut 2019, og vil difor ikkje ha ledige timar desse dagane. Det vil også elles vere enkelte dagar legen ikkje er til stades.

 

Føremålet med «time same dag» er å få ventetida på timar ned til null dagar, og å forenkle arbeidet til helsesekretærane med tildeling av legetime. Dette går kort fortalt ut på at ein stor del av legen si timebok blir heldt open for timebestilling same dagen, og at eit fåtal timar (ca. 25%) kan bestillast på førehand. Dei få timane som kan bestillast på førehand, er meint for pasientar som av ulike grunnar ikkje har moglegheit for å bestille time same dag.

 

Frå 02.09.2019 er målsetjinga at ein skal få time telefonisk den dagen ein ringjer på morgonen, eller ved SMS på www.frekhauglegesenter.no (følg link til timebestilling) som er sendt etter kl. 15.30 føregåande virkedag (betalingsteneste). Det vil og vere tilgjengelege timar på www.helsenorge.no – som kan bestillast etter kl. 16.00 dagen før. Hugs å samtykke til digitale tenester på helsenorge. Om det er fullt vil du få beskjed om å ta kontakt dagen etter.

 

Vi bed om forståing for eventuelle oppstartsvanskar og problem i overgangsperioden.

 

Vi understrekar at det som før vil vere mogleg å bestille time samme dag i forbindelse med helseproblem som er akutte eller hastar.

 

 

NYE ÅPNINGSTIDER VED LABORATORIET

19. september 2018

 

 

Frå 01.10.18 vert det endring i åpningstida ved laboratoriet for pasientar som IKKJE har hatt legetime same dag.

Dei nye åpningstidene er:

Måndag - torsdag

8:30 - 11:30 og 12:30 - 13:30

Fredag

09:00 - 11:30 og 12:30 - 13:30

Legeerklæringer til NAV

19. juni 2017

Hvis du har behov for legeerklæring til AAP eller uførepensjon må legen få en skriftlig bekreftelse fra NAV på dette. Se nærmere informasjon i menyen under "dokumenter"; informasjon om legeerklæring til NAV.

Nye helsekrav for førerkort fra 1. oktober 2016

7. oktober 2016

Det er innført nye helsekrav for førerkort fra 1. oktober 2016. Mange vil oppleve at kravene er strengere enn tidligere. Alle over 75 år må fornye førerkort med legeerklæring. For større klasser må førerkortet fornyes hvert 5. år.

Dersom du har bestilt time for søknad om førerkort, eller fornyelse, bør du ha fylt ut egenerklæringsskjema på forhånd. Skjema kan lastes ned fra Helsedirektoratets nettsider, se under "lenker" til venstre på denne siden.

Husk at det noen ganger kan ta tid å innhente tilleggsinformasjon i førerkortsaker. Bestill derfor time i god tid før førerkortet utgår.