Bestill time med SMS

Send til 2097:

FREKHAUG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FREKHAUG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Korleis bestilla time?

VIKTIG INFORMASJON:

Frå 15.06.22 vert Helserespons stengd for Frekhaug legesenter. Det vert etter det ikkje mogleg å venda seg til legesenteret gjennom Helserespons.

For å bestilla time, resept eller andre henvendelser, må ein nytta Helsenorge.no eller telefon 56171110

Det er mange som ønskjer å nå oss og det kan ta litt tid å komma gjennom på telefon. Om du vil gjera det enkelt og spara tid kan du nytta vårt SMS køfrisystem. 

Du skriv FREKHAUG navnet ditt, fødselsdatoen din, årsak til timen, og sender meldinga til 2097. Ei slik melding kan sjå slik ut: FREKHAUG Ola Hansen 040519 ønskjer time på grunn av hodepine. Dersom du har luftveissymptomer må du oppgi dette. 

Tjenesta kostar kr. 6.- pr. mottatt melding.

Da de fleste legene har "time samme dag" må du være oppmerksom på at du da blir tildelt time fra morgonen av. Dette gjeld ikkje for den legen som har Timebestilling frem i tid. 

IKKJE bruk SMS-tjenesta ved behov for akutthjelp.

Avbestilla time, eller endra timeavtale

Ring oss eller send FREKHAUG navnet ditt og fødselsdato med avbestillinga eller ønskje om endring av time til 2097. Dette må skje innan 24 timar før konsultasjonen skal finna stad, elles vert timen belasta/fakturert.

Korleis få legen heim til deg?

Fastlegane kan i enkelte tilfelle reisa på heimebesøk. Dette gjeld der pasientens tilstand er til hinder for oppmøte på legekontor. Stort sett gjeld dette alvorlig og kronisk sjuke pasientar. Heimebesøk må avtalas særskilt.

 

Korleis bestilla reseptar på faste medisinar?

Via  våre nettsider kan du bestilla reseptar på fast mediaksjon, og som har vorte forskrevet før.

Du kan også ringja, eller møta opp personleg, for reseptbestilling.

Det er også mulig å bestille resept på https://www.helsenorge.no/

Resept vert utstedt elektronisk som eResept, og kan hentas ut frå alle apotek i Noreg.

Ved å logga inn på www.mineresepter.no kan ein til eikvar tid finna informasjon om:
* resepten er tilgjengeleg på apotek
* få oversikt over gyldige e-reseptar og sjå om det er fleire uttakk igjen på din resept
* sjå dine barns reseptar (fram til fylte 16 år) og eventuelt andres reseptar som du har fullmakt til å sjå
* sjå kva for fullmakter du har

All denne informasjonen får ein tilgong til ved hjelp av elektronisk ID på nivå 4, dette kan vera enten BankID, Buypass-ID eller Commfides e-ID.

 

Attestar og korttidsjukemeldingar

I utgangspunktet er det krav om legekonsultasjon ved behov for attestar og sjukemeldingar. Det er opp til legen å vurdera om dette kan fråvikas. 

Vaksinering

Me tilbyr årlig influensavaksinasjon.

Legesenteret driv i utgangspunktet ellers ikkje med vaksinering, anna enn i enkeltsituasjonar der det er medisinsk naudsynt. Barnevaksinasjon vert utført på helsestasjonen.

Ved behov for reisevaksinar anbefalar me å oppsøkje ein reisevaksinasjonsklinikk.