Alle fastlegane på Frekhaug legesenter har no opna opp for timebestilling på nett via HelseNorge. Det er dessverre ikkje mogeleg å bestille time hjå vikarlege gjennom HelseNorge. Om det er behov for dobbeltime, ta kontakt med oss på telefon. (eksempel fjerning av føflekk, enkelte mindre kirurgiske inngrep, behov for tolk, første svangerskapstime med meir). For meir informasjon om tenesta, logg deg inn på "MinSide" på www.helsenorge.no. Hugs at du må samtykka til digitale tenester før du kan ta dei i bruk. 

Ved behov for akutt time same dag ta kontakt på telefon 56 17 11 10.