Dr. Moltumyr er for tida delvis frikjøpt for planlegging av arbeidet med ny kommune. Det er derfor redusert kapasitet  når det gjeld timebestilling.

Frå 2. desember vert Ingvild Skogen Bauge vikar. Moltumyr vil likevel ha pasientavtalar dei fleste tirsdagar inntil vidare.