Fastlege Lars Moland skal ha to månader utdanningspermisjon frå 14.04.20 og deretter sumarferie. Han er attende på kontoret 20.07.20. Cassandra Aadland Wold er vikar for Moland dei månadene han er vekke. Dr. Aadland Wold kjem til å ha «time same dag», men diverre er det for vikarar ikkje mogleg å tinga timar elektronisk gjennom HelseNorge-portalen. Ein kan tinga time telefonisk eller ved SMS.