Ved luftvegsinfeksjonar eller mistanke om koronasmitte, ta kontakt med oss på telefon 56 17 11 10. 

Ved spørsmål om korona kan du også ringe det nyetablerte koronasenteret i Alver på telefon 56 37 59 00 (måndag til fredag 08:00-15:30, lørd.-sønd. 10:00-14:00)

Det vil i periodar vere redusert bemanning på legekontoret. Me ber difor om at alt av legetimar og blodprøvar som kan venta vert utsatt til seinare.