Dersom du sender timeønskje via denne tenesta, må du oppgje årsak, slik at vi kan planlegge i høve gjeldane smitteverntiltak.

Du kan skrive om du ønskjer telefonkonsultasjon eller konsultasjon ved oppmøte.

Legesenteret har for tida ikkje timebestilling via Helsenorge.