Det er for tida ikkje mogleg å bestille timar via helsenorge på grunn av den pågåande Covid19-pandemien. Me vil vurdera fortløpande om det er sikkert nok å opna opp igjen for timebestilling via helsenorge. Inntil då må alle ringa oss eller senda SMS via helserespons. Det gjeld ikkje akutte tilstandar, og årsak for timebestilling må alltid vera med. (betalingstjeneste) Det er i tillegg mogleg å senda e-kontakt til kontoret via helsenorge, men det er litt lenger svarfrist enn me har på helserespons. (gratis tjeneste)