Grunna sjuksom er det i dag, måndag 16/11, berre 2 helsesekretærar på jobb. Det vil føra til lang venting på telefon, og svært redusert kapasitet på laboratoriet. Me ber difor om at alle som kan venta med å ringja oss, eller stikka innom til laboratoriet, ventar med det. 

Det er mogleg å senda sms via helserespons, eller e-melding via helsenorge, men ikkje bruk den tenesta om det hastar. Ved behov for akutt hjelp ring 56 17 11 13.

For medisinsk nødhjelp ring 113. 

Beklagar ulempene dette medfører deg som pasient.