Beklageligvis er det i heile veke 50 redusert bemanning på legekontoret, og kapasiteten vår vert sterkt ramma av det. Det kjem til å føra til kø på telefon og i luke. Blodprøvar og anna som ikkje hastar set me pris på om du kan vurdera å venta med å ta.

Me vil gjera vårt beste for å hjelpa alle, men ber om forståing for denne spesielle situasjonen me står oppe i no.