Grunna sjukdom er det dessverre redusert bemanning på kontoret denne veka. Me vil prøva så langt det lar seg gjere hjelpe alle som skal på laboratoriet, men me må prioritera akutt hjelp. Dette kan føra til ekstra lang venting for deg som pasient, både i luka og på telefon. Kan du la blodprøvar eller andre ting venta, vert me takknemlege for at du gjer det. Reseptar kan du bestille via helserespons eller helsenorge. 

Beklagar ulempene dette medfører!