Følgende leger har ferie i uke 25(delvis)-26-27-28:

Dr. Nordrik

Dr. Iwen

Dr. Stokke

Følgende leger har ferie i uke 29-30-31-32:

Dr. Moland

Dr. Aadland Wold

 

Dr. Alvarez har ferie uke 27-28

LIS1 lege Helge Strand har ferie uke 27-31-32

 

Vi gjør oppmerksom på at funksjoner som e-konsultasjon og e-kontakt ("melding til kontoret") på helsenorge.no er stengt for legene som har ferie.