Vi har i dag store problemer med telefon og data. Vi er i tillegg underbemannet. Ber om at dere venter med å ringe oss dersom det ikke er akutt. Blodprøver kan kun taes i dag dersom det er akutt. Ber om forståelse for dette og beklager ulempene dette skaper.