Fastlege Lars Moland har permisjon fra 20.09 - 19.11.21.

Vikaren hans heiter Nina Sass.